IMG_0330 copy

״נוירו-ביולוגיה בינאישית: האם מדעי המוח יכולים לקדם את יכולותינו הקליניות?״, סדנה קלינית עם ד״ר דן סיגל

4 ו-6 בינואר 2015, מרכז הבמה, גני-תקוה

בסדנה יציג ד"ר סיגל את עיקרי הגישה הבינתחומית אשר פיתח להבנת האדם, גישה הקרויה Interpersonal Neurobiology. הגישה מהווה אינטגרציה מקיפה ומעניינת של תחומי ידע שונים הכוללים את מדעי המוח, פסיכולוגיה ופסיכותרפיה, פיזיקה ולינגוויסטיקה. הגישה מספקת 'משקפיים חדשים' להתבוננות על תהליכים התפתחותיים כמו גם על תהליכי שינוי נפשי ומאפשרת הבנה מעמיקה של תהליכי בסיס שבליבת הפסיכותרפיות השונות. הסדנה בשיתוף עם בית הספר החדש לפסיכותרפיה והפורום הישראלי לנוירופסיכואנליזה.

2015-01-05 14.54.06 copy

״קריאה לנתינה: העצמת אמפתיה ואכפתיות במערכת החינוך״, יום עיון וסדנאות בהשתתפות ד״ר דן סיגל

3 בינואר 2015, המרכז הבינתחומי הרצליה

נתינה, אכפתיות, קשיבות, חמלה, ואמפתיה הן תכונות אנושיות בסיסיות המהוות את הבסיס לחברה בריאה ומשגשגת. חוקרי המוח צברו לאחרונה עדויות רבות על ערכן של תכונות אלו לבריאות נפשית וגופנית, כמו גם על האפשרות לטפחן באופן יזום וממוקד. יום העיון יאפשר הצצה אל תובנות חדשות מתחומי חקר המוח והפסיכולוגיה ביחס לערכן של איכויות בינאישיות אלו ויאפשר התנסות ממקור ראשון בהתערבויות מבוססות מחקר המאפשרות לטפח אותן בקרב צוותי חינוך ותלמידים.