נוירונים וסינפסות

בשיעור זה נכיר מקרוב את המוח האנושי ואת התאים המרכיבים אותו – הנוירונים. נבין איך בנוי נוירון ואיך נוירונים מתקשרים האחד עם השני דרך סינפסות. בנוסף, נדבר על תכונת הפלסטיות של המוח שאחראית ליכולת שלנו להשתנות ולרכוש ידע לאורך החיים.

פנס הקשב – חלק א

בשיעור זה נבין מה היא יכולת הקשב, למה היא חשובה ומתי אנחנו משתמשים בה. כמו כן נדבר על סוגי הקשב השונים, למשל על קשב רחב ופתוח לעומת קשב צר וממוקד.

פנס הקשב – חלק ב

בשיעור זה נדבר עוד על יכולת הקשב שלנו ונבין איך גורמים בתוכנו ומסביבנו משפיעים על יכולות הקשב שלנו, לטובה ולרעה.

איך המוח יוצר זכרונות

בשיעור זה נבין מה הוא זיכרון ברמת המוח. נדבר על האופן בו המוח שלנו יותר זכרונות ארוכי טווח וכן אילו דברים משפרים או פוגעים ביכולת שלנו לייצר זכרונות.

מוח ורגשות – חלק א

בשיעור זה נבין מה הם רגשות, למה הם חשובים ואילו סוגי רגשות יש לנו. כמו כן נראה כי הגוף שלנו חשוב מאוד ליכולת להרגיש ולזהות רגשות.

מוח ורגשות – חלק ב

בשיעור זה נמשיך לדבר על רגשות. נבין מה הקשר בין רגשות לזכרון וכיצד אפשר להשתמש ברגשות לטובת למידה ויצירת זכרונות.