כתובתנו:

מרכז סגול למוח ותודעה

בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה

המרכז הבינתחומי הרצליה

רחוב האוניברסיטה 8, הרצליה

טלפון: 09-9527936

פקס: 09-9602845